Tin nội bộ

Thông báo toàn bộ cán bộ công nhân viên chức Cty vinana, về việc nghỉ Quốc Khánh 2/9.