Tin Xây dựng

Đặc điểm

·         Hạn mức cho vay: tối đa 12 tháng lương (tối đa 70 triệu đối với cấp nhân viên và tối đa 200 triệu đối với cấp quản lý)

·         Thời gian cho vay: từ 6 tháng - 36 tháng

·         Loại tiền vay: VND

·         Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng (tính trên dư nợ vay ban đầu), gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ

Lợi ích

·         Thủ tục nhanh chóng, đơn giản

·         Cho vay không cần tài sản bảo đảm

·         Lãi suất vay cạnh tranh

 

Bình luận: