Tin Xây dựng

Đặc điểm

·         Hạn mức cho vay: Tối đa 90% chi phí xây dựng/sửa chữa nhà nhưng không vượt quá tỷ lệ cho vay trên TSBĐ do VPBank quy đinh

·         Thời gian cho vay: Tối đa 15 năm

·         Loại tiền vay: VND

·         Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng kỳ.

Lợi ích

·         Thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng

·         Cho vay hoàn vốn thời gian lên tới 12 tháng.

 

Bình luận: