Tin Xây dựng

Đặc điểm

·         Hạn mức cho vay: Tối đa 100% giá trị xe nhưng không vượt quá tỷ lệ cho vay trên TSBĐ do VPBank quy định

·         Thời gian cho vay: Tối đa 60 tháng đối với SP ô tô cá nhân thành đạt và tối đa 48 tháng đối với SP ô tô cá nhân kinh doanh

·         Loại tiền vay: VND

·         Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ

Lợi ích

·         Cho phép TSBĐ là chiếc xe hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác

·         Thời gian, thủ tục đơn giản, nhanh chóng

·         Hưởng các ưu đãi đặc biệt khi mua xe tại các showroom liên kết với VPBank

 

Bình luận: